Jesteśmy też wsparciem dla rodziców, którzy dopiero rozpoczynają proces edukacji i rehabilitacji ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem, służąc im naszą 15-stoletnią wiedzą, doświadczeniem i kontaktami.   Inicjujemy też  liczne programy wsparcia kompetencji społeczno-emocjonalnych, ponieważ otwieramy się na każdego człowieka - małego i dorosłego, który potrzebuje pomocy i wsparcia.

 

Jako fundacja szerzymy też idee intergracji społecznej uczestnicząc z naszymi podopiecznymi w imprezach, spotkaniach, eventach dedykowanych tym, których koochamy najmocniej☺. Naszym małym celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej wiedzy o niepełnosprawności. Rozszerzamy idee wolontariatu, wspierając wartości i normy społecznie pożądane.  

Cenimy sobie współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy m.in. placówkami edukacyjnymi – szkołami i przedszkolami na terenie gminy, powiatu, ale i miasta stołecznego Warszawy.

 

Zapraszamy gości i fundatorów, poszukujemy sponsorów po to, aby każde dziecko, które jest pod opieką fundacji mogło odczuć „…że jest dobre, że może, że potrafi”.

Oferujemy naprawdę wszelaką pomoc:

 

 

 

integracja sensoryczna:

diagnoza, konsultacje, zajęcia;
 

logopedia:

diagnoza, opinie, konsultacje, zajęcia;
 

wsparcie psychologiczne:

konsultacje, opinie, terapie, w tym Trening Umiejętności Społecznych,

doradztwo zawodowe, coaching;

 

fizjoterapia:

konsultacje, terapie manualne, masaż, chiropraktykę, taping,

rehabilitację neurologiczną, terapię ręki;

 

pedagogika:

diagnoza, zajęcia, trening funkcji poznawczych, terapię zajęciową,

bajkoterapię, edusensorykę, terapię widzenia;

 

komunikacja alternatywna:

konsultacje, terapie.

Od 10 lat wspieramy dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, ich rodziny i najbliższych.

 

W ramach Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego oraz Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK naszym podopiecznych zapewniamy edukację oraz bardzo intensywną rehabilitację, dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Ale to nie wszystko.

 

Wspieramy też dzieciaki w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej OONIWEREK, gdzie maluszki mogą skorzystać z terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), a ci wszyscy, którzy potrzebują wsparcia ze względu na problemy rozwojowe, mogą je uzyskać od naszych specjalistów.

jak pomagamy?

jak pomagamy?

wsparcie

kontakt

Tel: +48 724 556 677

Email: fundacja@koocham.pl

KRS: 0000461008Główny

REGON: 146669336

NIP: 524-27-59-553

Fundacja Koocham

ul. Książkowa 52J

03-134 Warszaw