Termomodernizacja budynku Przedszkola Terapeutycznego OONIWEREK

Szanowni Państwo,

Fundacja KOOCHAM zaprasza zainteresowanych wykonaniem prac termomodernizacyjnych w budynku Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego OONIWEREK fundacji KOOCHAM w lokalizacji IZABELIN, ul. SZKOLNA 1, 05-126 NIEPORĘT do zapoznania się z załączonymi dokumentami do składania Ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik Nr. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w przetargu.

Załącznik Nr. 3 – Oświadczenie o braku powiązania osobowego i lub kapitałowego.

Załącznik Nr. 4 – Wyciąg z dokumentacji technicznej – specyfikacja techniczna.

Zapytanie ofertowe nr 1 – roboty remontowe i renowacyjne.