Walczymy o godność, lepszy byt, zrozumienie. Walczymy o tych, których kochamy!!!

Dlatego wychodzimy na ulice z rodzicami, opiekunami, przyjaciółmi, aby pokazać naszemu państwu, że krzywdzi tych, którzy potrzebują największego wsparcia. A przecież każdy ma prawo godnie żyć, każdemu należy się szacunek…

Dla nich jesteśmy!