Niepełnosprawność z różnych punktów widzenia

Autor |listopad 27th, 2012|

Niepełnosprawność uniemożliwia już od wczesnych lat dziecięcych pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzieci z różnymi dysfunkcjami nie mają szansy na dorównywanie swoim rówieśnikom ze względu na szereg barier, zarówno intelektualnych jak i fizycznych. Rehabilitacja bazuje na wnikliwej diagnozie, czyli ocenie realnych braków i rzeczywistych możliwości osoby nie w pełni sprawnej fizycznie czy intelektualnie. Ocenia wszystkie aspekty […]