Niepełnosprawność sprzężona

Autor |marzec 6th, 2015|

W ramach naszej fundacji wspieramy przede wszystkim dzieciaki z niepełnosprawnością sprzężoną, z  często towarzyszącymi im chorobami przewlekłymi, z uszkodzonym centralnym układem nerwowym. To dla nich zrodził się pomysł otwarcia placówki, która zapewni  im wieloprofilową rehabilitację i przyczyni się do ich wieloaspektowego rozwoju.

Poprzez niepełnosprawność sprzężoną należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub […]