Do momentu osiągnięcia wieku przedszkolnego życie chorego dziecka toczy się przede wszystkim w domu. Problemy zaczynają się tak naprawdę w momencie, kiedy trzeba zacząć myśleć o edukacji malucha. Postaramy się pomóc Wam przejść przez cały proces przygotowawczy, do momentu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Edukacja dziecka niepełnosprawnego

Za dobrze postawioną diagnozę dotyczącą edukacji Twojego chorego dziecka odpowiada poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która orzeka o sposobie i formie kształcenia dzieci z różnymi problemami i zaburzeniami rozwojowymi.

Poprzez wczesne diagnozy (wczesne wspomaganie rozwoju) dokonane na poziomie tych instytucji możliwe jest rozpoczęcie pracy z dzieckiem już na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Indywidualne potrzeby każdego dziecka wiążą się z koniecznością opracowania indywidualnego sposobu nauczania, w celu dostosowania się do jego potrzeb i możliwości.

 

Jakie przedszkole dla niepełnosprawnego dziecka???

Wybór przedszkola dla niepełnosprawnego malucha zależy od stopnia jego niepełnosprawności. Do wyboru mamy przedszkola ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne. Na rynku pojawiają się również pomału przedszkola terapeutyczne, które zapewniają dziecku rehabilitację oraz terapie indywidualne. Niestety tych ostatnich jest jak na razie niewiele, a te, które już funkcjonują są płatne.

Przedszkole ogólnodostępne może, ale nie ma obowiązku zapewnić dziecku z niepełnosprawnością żadnych zajęć specjalistycznych. Przedszkole integracyjne powinno już gwarantować jakieś terapie, w praktyce jednak bywa różnie. Natomiast przedszkole specjalne nastawione jest już na profesjonalną pomoc i opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Co prawda nazwa SPECJALNE odstrasza już na samym początku, jest jednak w pełni przygotowane do pracy z dzieckiem wymagającym więcej uwagi, pracy, zaangażowania.

Dokonując wyboru placówki należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Poziom rozwoju intelektualnego, stopień samodzielności dziecka, umiejętność współpracy w grupie, ale i kwestie czysto techniczne – na przykład przystosowanie budynku przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Proszę pamiętać, że za każdym dzieckiem niepełnosprawnym idzie subwencja i każdy rodzic ma prawo domagać się od placówki przedszkolnej, aby w ramach tego dofinansowania zapewnić dziecku odpowiednio dobrane zajęcia.

 

Czy przedszkole integracyjne spełnia tę samą funkcję co terapeutyczne?

Powinno… Wszystko jednak jest uzależnione od poziomu rozwoju malucha.

W przedszkolu integracyjnym przebywają dzieci zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne. Jest ono dostosowane technicznie czy lokalowo do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i powinno zorganizować takiemu dziecku dodatkowe zajęcia wspomagające jego rozwój. Pamiętajmy, że na każde dziecko z orzeczeniem placówka dostaje subwencję, a więc środki finansowe, z których powinny być opłacone takie właśnie zajęcia dodatkowe. W praktyce jednak bywa różnie i oprócz pobytu w grupie zdrowych dzieci maluch z jakimiś deficytami nie zawsze korzysta z dodatkowych zajęć wspomagających. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić ofertę danego przedszkola ( z reguły liczba zajęć dodatkowych jest mniejsza niż w przedszkolu terapeutycznym).

Przedszkole terapeutyczne jest już placówką wyspecjalizowaną, czyli przebywają w nim tylko maluchy z problemami zdrowotnymi czy rozwojowymi. Dzieci mają w nim zagwarantowane różnego rodzaju zajęcia, które pomagają im się rozwijać. Czyli w tym przypadku pomoc placówki to nie tylko grupa rówieśników, ale i terapie, których maluch potrzebuje.

Wszystko tak naprawdę zależy od właściciela czy dyrektora przedszkola i od tego, w jaki sposób i na jaki cel wydatkuje pieniądze z subwencji oświatowej. Jeśli zdecydujemy się jednak wysłać dziecko do przedszkola integracyjnego prawdopodobnie ilość zajęć wspomagających będzie mniejsza niż w terapeutycznym bowiem część kosztów pochłonie zatrudniony asystent wspomagający dziecko podczas pracy w grupie.

Pamiętajmy jednak o tym, że wybór odpowiedniej placówki uzależniony jest przede wszystkim od poziomu rozwoju dziecka, czyli zarówno fizycznego, jak i intelektualnego. Przedszkole integracyjne nie jest przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Takie maluchy wymagają już stymulacji na różnych płaszczyznach, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie przedszkole terapeutyczne/specjalne. Z drugiej zaś strony, dziecko z niewielkim deficytem rozwojowym nie wymaga już całego szeregu terapii dlatego przedszkole integracyjne będzie wystarczające.

Podsumowując, przedszkole terapeutyczne POWINNO być placówką szerzej wspierającą rozwój dziecka niepełnosprawnego, zarówno w sferze ruchowej, intelektualnej, jak i emocjonalnej. Ale dobrze zorganizowana integracja też nie jest złym rozwiązaniem. Myślmy jednak przede wszystkim o dziecku, o jego możliwościach, zdolnościach i umiejętnościach. Poziom rozwoju fizyczno-intelektualnego będzie tutaj najlepszym wyznacznikiem przy dokonywaniu wyboru placówki.