Zrzut ekranu 2020-06-3 o 21.44.05

Projekt Fundacji KOOCHAM pt:

Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Ooniwerek Fundacji KOOCHAM”,

nr Umowy o dofinansowanie: RPMA.04.02.00-14-5350/16, został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: zwiększenia energooszczędności budynku, a tym samym ograniczenia zużycia poboru energii poprzez podniesienie oporu cieplnego przegród do poziomu spełniającego wymogi WT wraz z wymianą okien w całości budynku, usprawnienie i zwiększenie efektywności instalacji centralnego ogrzewania po przez wprowadzenie dodatkowego źródła ciepła poprzez instalacje pompy powietrze-powietrze VRF oraz instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

Planowane efekty: zwiększenie efektywności energetycznej budynku placówki OONIWEREK by zapewnić użyteczność budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. zapewnić kompleksowe działania wczesnoszkolne na rzecz dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 837 439,04 pln

Wysokość dofinansowania:  745 705,29 pln